תמונת מנוי: אדריכלות ארץ ישראל בעת החדשה | 0881.3503.01

אדריכלות ארץ ישראל בעת החדשה | 0881.3503.01

קורסים באדריכלות
עונה: 2019/2020
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א׳ יום א׳ 12:00-14:00

ד"ר קרן מיטרני

הקורס עוסק בתולדות התכנון והבנייה בארץ ישראל במאות ה-19 וה-20, במקורות ההשפעה שלהם, ובתמורות התרבותיות והפוליטיות המשמעותיות אשר עיצבו את המרחב הארץ ישראלי. במסגרת הקורס יבחנו התפתחות שיטות בנייה, חומרי בנייה וסגנונות אדריכליים בולטים, ושינויים שחלו בתכנון ובבנייה בהקשרים גיאוגרפיים, אקלימיים, פוליטיים, כלכליים וחברתיים. כל אלו יודגמו בדרך של סקירה היסטורית, יוצגו מבנים ומתחמים בולטים ותערך היכרות עם דמויות מפתח מקומיות. נעמוד על ערכי המורשת של המבנים ושל התהליכים השונים אשר השפיעו על קיומם ומעמדם לאורך השנים. 

 

תאריכי הקורס

 

27.10.19

03.11.19

10.11.19

17.11.19

24.11.19

01.12.19

08.12.19

15.12.19

29.12.19

22.12.19

05.01.20

12.01.20

19.01.20

26.01.20

 

 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים