תמונת מנוי: אדריכלות בארץ ישראל בעת החדשה | 0881.3503.01 | ד"ר קרן מיטרני | ימי א' 11:00-14:00 | אולם001, בניין יד קיקואין

אדריכלות בארץ ישראל בעת החדשה | 0881.3503.01 | ד"ר קרן מיטרני | ימי א' 11:00-14:00 | אולם001, בניין יד קיקואין

העשרה באמנויות
עונה: 2023/2024
מחיר: 900.00 ₪
כרטיסי מנוי:

פרטים נוספים

אדריכלות בארץ ישראל בעת החדשה

סמסטר ב' | ימי ראשון | שעה 11:45 - 14:00 | ד״ר קרן מיטרני | פתיחה: 26.5.2024

 

הקורס עוסק בתולדות התכנון והבנייה בארץ ישראל בין השנים 1850 – 1960, במקורות ההשפעה שלה ובתמורות שחלו בה.

הקורס יפתח מיומנות לחקר ולהבנה של התפתחות הסביבה הבנויה והאדריכלות המקומית והתמורות שחלו בהם לאורך השנים.

לשם כך יבחנו התנאים הגיאוגרפיים, הפוליטיים, הכלכליים, החברתיים, הדתיים והתרבותיים ודמויות מפתח

שהובילו לתמורות בתפיסות התכנון והעיצוב.

 

הקורס מאורגן באופן נושאי וכרונולוגי ושם דגש על היבטים סגנוניים וטכנולוגיים - חומרי הבנייה ושיטות הבנייה.

 

 

 

מערכת למכירת כרטיסים