תמונת מנוי: אדריכלות בארץ ישראל בעת החדשה | 0881.3503.01

אדריכלות בארץ ישראל בעת החדשה | 0881.3503.01

קורסים באדריכלות
עונה: 2022/2023
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב׳ | יום א׳ | 12:00-14:00

ד"ר קרן מיטרני

הקורס עוסק בתולדות התכנון והבנייה בארץ ישראל במקורות ההשפעה שלה ובתמורות שחלו בה.החל מהמחצית השנייה של המאה ה-19. 
הקורס מאורגן באופן תמאטי וכרונולוגי, ומחולק ל-3 יחידות זמן עיקריות: התקופה העות'מאנית; התקופה המנדטורית; והתקופה הישראלית.
במהלך הקורס נחקור את האבולוציה של התכנון המרחבי והאדריכלי ואת הקשר שלה להיבטים גיאוגרפיים, גאו-פוליטיים, אקלימיים, כלכליים, טכנולוגיים, חברתיים ותרבותיים.
הקורס יחשוף את הסטודנטים לטיפולוגיות, חומרי בניה, טכנולוגיות בניה וסגנונות אדריכליים מקומיים. נכיר תהליכים ודמויות שהשפיעו על עיצובו של המרחב המקומי..

 

תאריכי הקורס

12/03/2023
19/03/2023
26/03/2023
16/04/2023
23/04/2023
30/04/2023
07/05/2023
14/05/2023
21/05/2023
28/05/2023
04/06/2023
11/06/2023
18/06/2023

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים