תמונת מנוי: אדריכלות בארץ ישראל בעת החדשה | 0881.3503.01

אדריכלות בארץ ישראל בעת החדשה | 0881.3503.01

קורסים באדריכלות
עונה: 2020/2021
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א׳ | יום א׳ | 12:00-14:00

ד"ר קרן מיטרני

הקורס עוסק בתולדות התכנון והבנייה בארץ ישראל בין השנים 1850-1960, במקורות ההשפעה שלה ובתמורות שחלו בה.
הקורס יפתח מיומנות לחקר ולהבנה של התפתחות הסביבה הבנויה והאדריכלות המקומית והתמורות שחלו בהם לאורך השנים. לשם כך יבחנו התנאים הגיאוגרפיים, הפוליטיים, הכלכליים, החברתיים, הדתיים והתרבותיים ודמויות מפתח שהובילו לתמורות בתפיסות התכנון והעיצוב.
הקורס מאורגן באופן נושאי וכרונולוגי ושם דגש על היבטים סגנוניים וטכנולוגיים - חומרי הבנייה ושיטות הבנייה.

תאריכי הקורס

18.10.20

25.10.20

01.11.20

08.11.20

15.11.20

22.11.20

29.11.20

06.12.20

20.12.20

27.12.20

03.01.21

10.01.21

17.01.21

הקורס יתקיים בזום והשיעורים יוקלטו | ההקלטות יהיו זמינות עד סוף הסמסטר

 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים