תמונת מנוי: אדריכלות בארץ ישראל בעת החדשה | 0881.3503.01

אדריכלות בארץ ישראל בעת החדשה | 0881.3503.01

קורסים באדריכלות
עונה: 2021/2022
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א׳ | יום א׳ | 11:00-14:00

ד"ר קרן מיטרני

הקורס עוסק בתולדות התכנון והבנייה בארץ ישראל בין השנים 1850-1960, במקורות ההשפעה שלה ובתמורות שחלו בה.

הקורס יפתח מיומנות לחקר ולהבנה של התפתחות הסביבה הבנויה והאדריכלות המקומית והתמורות שחלו בהם לאורך השנים. לשם כך יבחנו התנאים הגיאוגרפיים, הפוליטיים, הכלכליים, החברתיים, הדתיים והתרבותיים ודמויות מפתח שהובילו לתמורות בתפיסות התכנון והעיצוב.

הקורס מאורגן באופן נושאי וכרונולוגי ושם דגש על היבטים סגנוניים וטכנולוגיים - חומרי הבנייה ושיטות הבנייה.

 

תאריכי הקורס

10.10.2021

17.10.2021

24.10.2021

31.10.2021

07.11.2021

14.11.2021

21.11.2021

28.11.2021

12.12.2021

19.12.2021

26.12.2021

02.01.2022

09.01.2022

יתכנו שינויים באופן ההוראה (פרונטלית / מקוונת) בהתאם להנחיות משרד הבריאות

 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים