תמונת מנוי: אוריינטליזם, קולוניאליזם וארכיטקטורה: קהיר כנרטיב בתקופה המודרנית | 0821.6040.01

אוריינטליזם, קולוניאליזם וארכיטקטורה: קהיר כנרטיב בתקופה המודרנית | 0821.6040.01

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2020/2021
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב‘ | יום ג‘ | 16:00-18:00 

ד"ר קרן צדפי

 המאה התשע-עשרה החלה עם הכיבושים האירופאים הראשונים ב"אוריינט" והסתיימה כאשר חלקו הארי היה מצוי תחת שלטון קולוניאלי ישיר. מציאות פוליטית חדשה זו באה לידי ביטוי בארכיטקטורה האורבאנית של הכובש (האוקסידנט), כמו גם של הנכבש (האוריינט).
סגנונות אירופאיים החלו לעצב את פניהן של הערים "האוריינטליות" ואת הטעמים של האליטות המקומיות שלהן. ארכיטקטים אירופאים, ובהמשך ארכיטקטים מקומיים שרכשו את השכלתם באירופה, פעלו כחוקרים וכפרשנים של המסורת הארכיטקטונית במרחב הקולוניאלי, כשהם תעדו, ניתחו וקטלגו את המבנים השונים בהם נתקלו.
פעילות זו הניבה את עיצובם של סגנונות ארכיטקטוניים של בנייה ועיטור, שהתבססו הן במזרח והן במערב, שאימצו באופן חופשי מרכיבים מהרפרטוארים הארכיטקטוניים הלא-מערביים ומיזגו אותם עם סגנונות ארכיטקטוניים אירופאיים.
התוצאה הסופית נודעה בשם הכללי כ"סגנונות האוריינטליים" ובאופן פרטני כסגנון הנאו-מורי, נאו-ממלוכי, נאו-מוגולי וכיוצא בזה.

הקורס יתמקד בסגנון הארכיטקטורה הנאו-ממלוכי במצרים כביטוי למפגש הטעון בין האוריינט לאוקסידנט

תאריכי הקורס

09.03.21

16.03.21

06.04.21

13.04.21

20.04.21

27.04.21

04.05.21

11.05.21

18.05.21

25.05.21

01.06.21

08.06.21

15.06.21

הקורסים בסמסטר ב' יועברו בזום | בהתאם לאילוצי המצב ובכפוף להנחיות משרד הבריאות

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים