תמונת מנוי: אמנות ו(אינ)סוף | 0821.6642.01

אמנות ו(אינ)סוף | 0821.6642.01

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2019
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב׳ יום ד׳ 14:00-16:00

ד"ר עדי לוריא-חיון

קורס זה ידרוש אחר הייצוגים החזותיים של הנשגב מהמאה השמונה עשרה ועד היום. אנו נבחן את שאלת הגבולות - המכוננת את היחסים בין האדם והטבע, הטכנולוגיה, והספקטקל, ונשווה מושגי מפתח של הבלתי ניתן לייצוג, כגון האחר הרדיקלי, המוזר, והמאיים. הקורס יתרכז במערך של בעיות היסטוריות חוצות זמן וגבולות לאומיים תוך שימוש בטקסטים היסטוריים ופילוסופיים מרכזיים. בין הנושאים המרכזיים ימנו: המקורות הפילוסופיים והפוליטיים של הקטגוריה של הטבע, מהו ה'נשגב' ויחסו לקטסטרופלי, ייצוגי הנופים האקזוטיים המדומיינים של הנופים הקולוניאלים, וייצוגים של השחתת הסביבה בידי הטכנולוגיה.

תאריכי הקורס

27.02.19
06.03.19
13.03.19
20.03.19
27.03.19
03.04.19
10.04.19
01.05.19
15.05.19
22.05.19
29.05.19
05.06.19
12.06.19

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים