תמונת מנוי: אמנות על ציר הזמן ב' | 0821.1902.01 יום א' 16-18

אמנות על ציר הזמן ב' | 0821.1902.01 יום א' 16-18

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2020
כרטיסי מנוי: 1

פרטים נוספים

סמסטר ב| יום א'| 16-18 | מורי החוג

 

 

הקורס יעסוק בסוגיות מרכזיות בהיסטוריה של האמנות, החל מהרנסנס המוקדם, דרך הרנסנס הגבוה, המנייריזם, הבארוק, ועד האמנות המודרנית והעכשווית. במסגרת זו יוקדשו מפגשים גם לאמנות חוץ-אירופאית (אמנות האסלאם ואמנות אסיה).

דגש יושם על תפקידה של האמנות על סוגיה השונים בתרבות החזותית ככלי תקשורתי, חברתי, פוליטי, ודתי. כל אלו יקנו לסטודנטים את הרצף ההתפתחותי ואת מושגי היסוד של תולדות האמנות הנחוצים לצורך לימודי הליבה במקצוע ולצורך שיעורים מתקדמים ויאפשרו לנהל דיון מלומד על האיכויות הצורניות של עבודות האמנות, נושאיהן, וחשיבותן מתוך ההקשרים והיבטים ההיסטוריים שלהן.

המבוא הפנורמי ילווה בתרגיל קריאה שהוא חובה לתלמידי החוג לתולדות האמנות ורשות לתלמידי שאר החוגים. ההרצאות במבוא הפנורמי יועברו על-ידי מספר מרצים, כל אחד מומחה בתחומו.

 

תאריכי ההרצאות:  

08.3 – רנסנס מוקדם / מר אלכסנדר ריפ 

15.3 – רנסנס מוקדם / מר אלכסנדר ריפ

22.3 – רנסנס בשיאו והמניירה / ד"ר ספי הנדלר

29.3 - בארוק / ד"ר ספי הנדלר

19.4- אסלאם מאות 16-17 / ד"ר קרן צדפי

26.4 – אמנות המאה ה-19 / ד"ר תמר מאיר

03.5 - אמנות המאה ה-19 / ד"ר תמר מאיר

10.5 - מודרניזם / ד"ר עדי לוריא חיון

17.5 - מודרניזם / ד"ר עדי לוריא חיון

24.5 - מודרניזם / ד"ר עדי לוריא חיון

31.5 – אמנות עכשווית / ד"ר ורד מימון

07.6 - אמנות עכשווית / ד"ר ורד מימון

14.6- אמנות עכשווית / ד"ר ורד מימון

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים