תמונת מנוי: אמנות על ציר הזמן ב': מהרנסנס ועד לאמנות המודרנית | 0821.1902.01

אמנות על ציר הזמן ב': מהרנסנס ועד לאמנות המודרנית | 0821.1902.01

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2019/2019
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב׳ יום א׳ 16:00-18:00

מורי החוג

הקורס יעסוק בסוגיות מרכזיות בהיסטוריה של האמנות, החל מהרנסנס המוקדם, דרך הרנסנס הגבוה, המנייריזם, הבארוק, ועד האמנות המודרנית והעכשווית.

במסגרת זו יוקדשו מפגשים גם לאמנות חוץ־אירופאית (אמנות האסלאם ואמנות אסיה).
דגש יושם על תפקידה של האמנות על סוגיה השונים בתרבות החזותית ככלי תקשורתי, חברתי, פוליטי, ודתי.

כל אלו יקנו לסטודנטים את הרצף ההתפתחותי ואת מושגי היסוד של תולדות האמנות הנחוצים לצורך לימודי הליבה במקצוע ולצורך שיעורים מתקדמים ויאפשרו לנהל דיון מלומד על האיכויות הצורניות של עבודות האמנות, נושאיהן, וחשיבותן מתוך ההקשרים והיבטים ההיסטוריים שלהן.
ההרצאות במבוא הפנורמי יועברו על־ידי מספר מרצים, כל אחד מומחה בתחומו.

 

תאריכי הקורס

04.03.19

11.03.19

18.03.19

25.03.19

01.04.19

08.04.19

29.04.19

06.05.19

13.05.19

20.05.19

27.05.19

03.06.19

10.06.19

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים