תמונת מנוי: אמנות, חירות ולחם: סוריאליזם במצרים | 0821.6148.01

אמנות, חירות ולחם: סוריאליזם במצרים | 0821.6148.01

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2020/2021
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב' | יום ה' | 18:00-20:00

ד"ר קרן צדפי

ב-22 בדצמבר 1938, עם פרסום המניפסט "תחי האמנות המנוונת", נולד בקאהיר הקולקטיב הסוריאליסטי "אמנות וחירות" – קבוצה של אמנים והוגים שביקשו לצאת כנגד האמנות הלאומית המצרית בת התקופה.
בכך, חברי וחברות הקבוצה קשרו עצמם לתנועה סוריאליסטית ענפה ובינלאומית שחבריה פעלו, בין השאר, בפריז, לונדון, מקסיקו, ניו-יורק, ביירות וטוקיו.
חברי וחברות "אמנות וחירות", שתרגמו את הרעיונות הסוריאליסטיים ליצירה מצרית מקומית, ובאותה העת גם גלובלית, הבנו עבור דור של אמנים והוגים, מצריים ולא-מצרים, פלטפורמה לרפורמה תרבותית ואמנותית, שביקשה לבקר את האקדמיזם האמנותי ואת הנהייה אחר הזרם הלאומי הנאו-פרעוני, כמו גם פלטפורמה למחאה חברתית ופוליטית כנגד הפשיזם במצרים, הכיבוש הבריטי, המונרכיה המצרית, הבורגנות הליברלית, הלאומיות המוסלמית, הפאודליזם של בעלי הקרקעות והניצול הממוסד של הנשים ופועלי התעשייה.

הקורס יבחן את פעילותה האמנותית והפוליטית של הקבוצה במצרים, על רקע אירועי מלחמת העולם השנייה, ואת דעיכתה של התנועה והקמתן של הקבוצות "לחם וחירות", ו"קבוצת האמנות העכשווית", על רקע מהפכת 1952, תוך שימוש בקשת רחבה של מקורות ראשוניים ומשניים כתובים, מצולמים ומוקלטים.

תאריכי הקורס

04.03.21

11.03.21

18.03.21

08.04.21

22.04.21

29.04.21

06.05.21

13.05.21

20.05.21

27.05.21

03.06.21

10.06.21

17.06.21

הקורסים בסמסטר ב' יועברו בזום | בהתאם לאילוצי המצב ובכפוף להנחיות משרד הבריאות

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים