תמונת מנוי: אמת וייצוג באמנויות | 0861.1585.01

אמת וייצוג באמנויות | 0861.1585.01

קורסים בתכנית הרב-תחומית
עונה: 2019/2020
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א׳ יום א׳ 14:00-16:00

ד"ר אירית רז־דגני

הטענה שייצוגים שונים בתרבות, בכלל זה יצירות אמנות, בוראים ואינם משקפים מציאות, קנתה אחיזה בביקורת בת זמננו )למין שלהי שנות השישים של המאה הקודמת(. טענה זו כרוכה הדוקות בשאלות, שיש להן היסטוריה אינטלקטואלית רבת שנים, בדבר הקשר בין אמת וייצוג באמנות. מושגים אסתטיים מרכזיים כמו: ריאליזם, קונסטרוקטיביזם, קונוונציונליים, אילוזיוניזם, פלורליזם, שפה ומטא־שפה, רפלקסיביות, יקום שיח ועוד, מוצאים דרכם לדיונים פילוסופיים אלה ומחייבים התייחסות מיוחדת. הקורס יתחקה אחר דיונים שעניינם הקשר בין אמת וייצוג באמנות החל מאריסטו בעת העתיקה וכלה בתיאוריה של עולמות מרובים שצמחה בשלהי המאה העשרים. מטרת הקורס לספק תשתית הגותית ומושגית שתאפשר להבין את הסוגיות השונות העולות סביב הקשר בין אמת וייצוג.

 

תאריכי הקורס

 

27.10.19

03.11.19

10.11.19

17.11.19

24.11.19

01.12.19

08.12.19

15.12.19

29.12.19

22.12.19

05.01.20

12.01.20

19.01.20

26.01.20

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים