תמונת מנוי: אמת וייצוג באמנויות | 0861.1585.01

אמת וייצוג באמנויות | 0861.1585.01

קורסים בתכנית הרב-תחומית
עונה: 2022/2023
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א׳ | יום ד' | 14:00-16:00

ד"ר אירית רז־דגני

הטענה שייצוגים שונים בתרבות, בכלל זה יצירות אמנות, בוראים ואינם משקפים מציאות, קנתה אחיזה בביקורת בת זמננו (למין שלהי שנות השישים של המאה הקודמת).
טענה זו כרוכה הדוקות בשאלות, שיש להן היסטוריה אינטלקטואלית רבת שנים, בדבר הקשר בין אמת וייצוג באמנות.
מושגים אסתטיים מרכזיים כמו: ריאליזם, קונסטרוקטיביזם, קונוונציונליים, אילוזיוניזם, פלורליזם, שפה ומטא־שפה, רפלקסיביות, יקום שיח ועוד,
מוצאים דרכם לדיונים פילוסופיים אלה ומחייבים התייחסות מיוחדת.

הקורס יתחקה אחר דיונים שעניינם הקשר בין אמת וייצוג באמנות החל מאריסטו בעת העתיקה וכלה בתיאוריה של עולמות מרובים שצמחה בשלהי המאה העשרים.
 

תאריכי הקורס

26/10/2022
02/11/2022
09/11/2022
16/11/2022
23/11/2022
30/11/2022
07/12/2022
14/12/2022
21/12/2022
28/12/2022
04/01/2023
11/01/2023
18/01/2023

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים