תמונת מנוי: ארוס והפוליס: מגדר ומחשבה אפלטונית באמנות הארכאית והקלאסית | 0821-6150-01

ארוס והפוליס: מגדר ומחשבה אפלטונית באמנות הארכאית והקלאסית | 0821-6150-01

עונה: 2019/2020
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א' יום ב' 14:00-16:00

ד"ר נאוה סביליה שדה

מגדר בעולם העתיק היה גורם בעל משמעות עצומה מבחינה חברתית, פוליטית, דתית ורוחנית.

מן ההיבט המגדרי, קבע מינו של האדם את מקומו החברתי בדמוקרטיה האתונאית של המאה החמישית לפנה"ס, דבר שגרם להיווצרות סטריאוטיפים גבריים ונשיים המשפיעים עד ימינו. המין הגברי נתפס כאב-טיפוס ולכן כשולט בעיר המדינה אתונה, המכונה במחקר 'עיר הגברים'; המין הנשי נחשב כנחות, ונשים הורחקו מכל מעורבות ציבורית. הדגשת המיניות הגברית בדימוי האמנותי שירתה לפיכך כאמצעי תעמולתי לחיזוק העליונות הגברית. חוקי המשחק בעולמם של הגברים שונים מאלו של הנשים, שפע היצורים המיתולוגיים בעלי הזהות האנושית-חייתית והמיניות המוגזמת עשויים להיות בעלי סמליות חברתית, ואילו האלים עצמם הם לעיתים בעלי זהות מינית כפולה.

עם זאת, למין בעולם העתיק משמעויות רוחניות בהקשר לחוויה הדתית, כפי שעולה מטקסטים אפלטוניים. ההיבט הרוחני-דתי סותר לפעמים, לכאורה, את ההיבט המגדרי-חברתי, ונשאלת השאלה כיצד ניתן ליישב בין שני ההיבטים.

הקורס יעסוק במשמעות הקודים המגדריים-חברתיים והרוחניים-דתיים הצפונים באופן הייצוג האסתטי המורכב של נושאים שונים, וביטוייהם המיתולוגיים וההיסטוריים: הערצת הגבריות; משמעות הגוף הגברי העירום וחשיפת אברי המין; יחסי גברים ונערים או 'אהבת נערים'; לוחמנות וכוחניות בתיאורי אתלטים-לוחמים אל מול אויביהם תוך שימוש בדימויים מיניים; משמעות הנשיות הפאסיבית והאקטיבית בדמותן של בנות תמותה ואלות; 'יופי נגד נשים' – השימוש ביופי הנשי לצרכי התעמולה הגברית; פורנוגרפיה בציורי כדים ואלימות נגד נשים על מכלול היבטיה; משמעותה של זהות מינית-מגדרית כפולה; 'זנות מקודשת' והאלה אפרודיטה; משמעותם המגדרית של יצורי הכלאיים ומיניותם המוגזמת והמעורבת.

הקורס ישא אופי בין-תחומי, וישלב, מלבד ההיבט האסתטי, גם דיסציפלינות כהיסטוריה, מיתולוגיה, פילוסופיה, דת וספרות. הדיון יסתמך על המחקר העכשווי ועל מקורות ספרותיים עתיקים.

תאריכי הקורס

28.10.19

04.11.19

11.11.19

18.11.19

25.11.19

02.12.19

09.12.19

16.12.19

30.12.19

23.12.19

06.01.20

13.01.20

20.01.20

 

 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים