תמונת מנוי: בצל האפרטהייד ולאחר נפילתו: אמנות וצילום בדרום אפריקה (חדש) | 0821.6184.01

בצל האפרטהייד ולאחר נפילתו: אמנות וצילום בדרום אפריקה (חדש) | 0821.6184.01

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2020/2021
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א' | יום ד' | 14:00-16:00

ד"ר סוניה נרונסקי לאדן

קורס זה יפגיש את משתתפיו עם פרקים נבחרים בתולדות האמנות ובתולדות הצילום בדרום אפריקה, כפי שהתגבשו לקראת תקופת משטר האפרטהייד ואחריו.

במסגרת זו, נתחקה אחרי התמורות שחלו בעשייה האמנותית ובפרקטיקות הצילומיות לקראת נפילת משטר האפרטהייד ולאחר מכן.

הקורס ייפתח בסקירת 'סיפורה' של דרום אפריקה, תוך התייחסות מתומצתת למאבקים הכרוכים בכיבוש דרום אפריקה ע"י הבריטים והאפריקנים.
ננסה להבין את הנסיבות ההיסטוריות שהובילו להתהוות משטר האפרטהייד הגזעני והדכאני ,ואת התמורות שקידמו את התרופפותו ונפילתו.
הקורס אף ינסה לברר באיזו מידה, ובאילו שנים, אפשר לטעון ש'נוצרה חפיפה בין המאבק על (הזכות ליצור) אמנות והמאבק לחולל את קץ האפרטהייד' (פפר, 2009).

תאריכי הקורס

21.10.20

28.10.20

04.11.20

11.11.20

18.11.20

25.11.20

02.12.20

09.12.20

16.12.20

23.12.20

30.12.20

06.01.21

13.01.21

הקורס יתקיים בזום והשיעורים יוקלטו | ההקלטות יהיו זמינות עד סוף הסמסטר
 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים