תמונת מנוי: ברטולט ברכט: דרמה, תיאטרון, תיאוריה | 0811.0208.01

ברטולט ברכט: דרמה, תיאטרון, תיאוריה | 0811.0208.01

קורסים באמנות התיאטרון
עונה: 2019/2019
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב׳ יום ב׳ 8:00-10:00

ד"ר עירא אבנרי

מעטים הטביעו חותם כה עמוק על התיאטרון המודרני כפי שעשה ברטולט ברכט. ברכט לא רק הציג תיזה חדשה (אם כי לא לגמרי מקורית) על אמנות התיאטרון, אלא גם התייצב כאנטיתזה לקיים וחתר תחת מוסכמות התיאטרון של תקופתו, מתוך הנחה כי התיאטרון הדרמטי ה"אריסטוטלי" (המבוסס על העקרונות שניסח אריסטו בפואטיקה) מנותק מהבעיות של הקיום האנושי בעידן המודרני. נאמן לתפיסתו שהתיאטרון צריך לכונן גישה חדשה, ביקורתית, אל החיים, ברכט שלל את עקרונות היסוד של האסתטיקה ה"אריסטוטלית", ובמיוחד את מושג הקתרזיס, בו הוא ראה מנגנון תיאטרוני שאמנם מקנה לקהל הנאה, אך לא חוויה אמיתית של לימוד. הוא עצמו חתר ליצור תיאטרון אשר יציג את פרצופה האמיתי של החברה ויעודד את הקהל לקחת חלק במאבק לשינויה.

בקורס נבחן כמה היבטים מרכזיים בתורתו של ברכט, באמצעות עיון בשירתו, מחזותיו וכתביו התיאורטיים.

 

תאריכי הקורס

04.03.19

11.03.19

18.03.19

25.03.19

01.04.19

08.04.19

15.04.19

29.04.19

06.05.19

13.05.19

20.05.19

27.05.19

03.06.19

10.06.19

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים