תמונת מנוי: גברים וגבריות באמנות האסלאם | 0821-6387-01 | סמ' א יום ד' 18-20

גברים וגבריות באמנות האסלאם | 0821-6387-01 | סמ' א יום ד' 18-20

עונה: 2019/2020
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א' יום ד' 18:00-20:00

ד"ר נעמי הגר

 

הקורס יעסוק בייצוגים של גברים וגבריות באמנות האסלאם ובמרחב המסלמי. מהי גבריות במרחב המסלמי? האם התבנית "גבריות" כוללת בהכרח סט אחיד של תכונות? האם התבנית "גבר מסלמי" היא סטריאוטיפ (הטפס)? האם יש לה ייצוג קוהרנטי ואופני ייצוג החוזרים על עצמם? האם הייצוגים המאוירים מתאימים עצמם לרוח הזמן או לחלופין שומרים על אופי מיתי, אידילי, לא-מושג? האם אפשר להבחין בדיכוטומיה בין ייצוגים גבריים לנשיים במיניאטורות או שמא טשטוש מגדרי מושל בכיפה?

בקורס נבחן ייצוגים בשלוש קטגוריות: דמויות של קדושי האומה המסלמית כגון הנביא מחמד ויוסף הצדיק; דמויות היסטוריות כגון מחמוד מע'זנה – הכובש המסלמי של הודו ופטרון השאהנאמה, באבר – מייסד השושלת המוגולית בהודו; ודמויות עכשוויות כגון צדאם חסין על שלל ייצוגיו בבירה העיראקית ומעמר קדאפי.

 

תאריכי הקורס

30.10.19

06.11.19

13.11.19

20.11.19

27.11.19

04.12.19

11.12.19

18.12.19

25.12.19

01.01.20

08.01.20

15.01.20

22.01.20

 

 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים