תמונת מנוי: גופים בחלל: סצנוגרפיה בתיאטרון עכשווי | 0811.1792.01

גופים בחלל: סצנוגרפיה בתיאטרון עכשווי | 0811.1792.01

קורסים באמנות התיאטרון
עונה: 2022/2023
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א' | יום ג' | 12:00-14:00

מר משה פרשלטיין

לאורך תולדות התיאטרון, עיצוב החלל הוא חלק מרכזי ביצירתה של החוויה התיאטרונית.
במאה העשרים ואחת האפשרויות הניצבות בפני במאים ומעצבים הן רבות ונרחבות: מחללים אינטימיים לאיצטדיוני ענק, 
מעיצוב דל תקציב רדי-מייד של קבוצות עצמאיות למכונות במה משוכללות, מתיאטרונים מסורתיים לחללים ייחודים תלויי מקום.
שימוש בווידיאו ובמציאות מדומה מאפשר ליוצרי התיאטרון לכלול בהצגה חללים חדשים ולהרחיב את תפיסת החלל והגוף בו.
כל החללים האלה מכתיבים תנועה בימתית ומתפענחים דרכה.

מטרת הקורס להכיר ולהציג מעצבות ומעצבים מרכזיים הפעילים כיום, להבין את תפיסתם התיאטרונית ואת השיקולים המרכזיים שלהם בבניית השפה הייחודית להם בכלל ובהפקות מרכזיות בפרט,
תוך התמקדות גם בדיאלוג הרציף שלהם עם הבמאים איתם הם עובדים.
סוגייה צמודה לסוגיית המרחב היא זו של פיתוח ציר הזמן: כיצד השינויים בחלל מתבנתים ויוצרים את תפיסת הזמן התיאטרונית.
בעזרת מודלים מתמטיים-פיזיקליים נבחן כיצד תמורות בסדר ובאי-סדר בימתיים מאפשרים חוויות זמן שונות.

תאריכי הקורס

25/10/2022
01/11/2022
08/11/2022
15/11/2022
22/11/2022
29/11/2022
06/12/2022
13/12/2022
20/12/2022
27/12/2022
03/01/2023
10/01/2023
17/01/2023

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים