תמונת מנוי: דיאלוג: אמנות ישראלית עכשווית והעולם הקלאסי | 0809.8219.01

דיאלוג: אמנות ישראלית עכשווית והעולם הקלאסי | 0809.8219.01

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2019/2020
כרטיסי מנוי: 1

פרטים נוספים

דיאלוג: אמנות ישראלית עכשווית והעולם הקלאסי

סמסטר ב׳ | ימי שני| בשעות 12:00-14:00

מרצה: ד"ר נאוה סביליה שדה

הקורס יתקיים באופן מקוון, לצפייה ישירה מהמחשב הביתי
 

לאמנות הישראלית מערך יחסים מורכב עם התרבות הקלאסית.

מחד גיסא, אמנים ישראליים רבים משלבים דימויים קלאסיים ומיתולוגיים במודע ביצירתם, ומאידך גיסא, אמנים ישראליים גילו התנגדות לפנייה אל הקלאסיקה כמקור השראה, וביקשו ליצור אמנות ישראלית אותנטית ומקורית.

לפיכך, עולה השאלה – האמנם ניתן אכן להתנתק מתרבות המערב לשם יצירת תרבות מקומית?

הקורס מציע בחינה של מאפיינים ודימויים קלאסיים והקשרים אפלטוניים ביצירתם של אמנים ישראליים תוך השוואה למשמעותם המקורית של דימויים אלו, אשר תחדד דווקא את משמעותם העכשווית.

במהלך הדיונים ייעשה שימוש במקורות עתיקים וספרות מחקר עכשווית.

בין הנושאים שיידונו:

"חפירות" – הפנייה אל העבר כמקור השראה;

אפלטוניות מקומית – האמנות הישאלית והעולם הקלאסי;

מאפיינים של חניכה ויסורים בהקשרים פוליטיים ומגדריים;

פולחן וקידוש בהקשר המקומי;

סאטיר וקנטאור – שונות ואחרות בחברה הישראלית;

הבקכות – מאפיינים דיוניסיים ביצירה נשית
ועוד.

תאריכי הקורס

20.04.20

27.04.20

04.05.20

11.05.20

18.05.20

25.05.20

01.06.20

08.06.20

15.06.20

22.06.20

29.06.20

6.07.20

13.07.20


*פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

**עמיתי חבר מימוש ההנחה ברישום טלפוני בלבד

הקורס נלמד במסגרת העשרה. מועבר על ידי סגל מרצי הפקולטה, לתלמידים מן החוץ בלבד, ללא השתתפות סטודנטים.

הקורס אינו מוכר לגמול השתלמות.

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים