תמונת מנוי: דרמה ישראלית בטלוויזיה | 0851.6692.01

דרמה ישראלית בטלוויזיה | 0851.6692.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2019/2020
כרטיסי מנוי: 1

פרטים נוספים

סמסטר ב׳ יום ה׳ 14:00-16:00

ד"ר איתי חרל"פ

 

הטלוויזיה הישראלית בכללה, והדרמה הטלוויזיונית בפרט, עברו שינויים רבים בשנים האחרונות, הקשורים חלקם לתהליכים גלובליים (כמו התפתחויות טכנולוגיות, יצירתם של ז'אנרים ומבנים נרטיביים חדשים, הרחבת פלטפורמות הצפייה ועוד), חלקם להתפתחות הטלוויזיה בישראל (מכניסתו של ערוץ מסחרי ראשון בשנות ה-90, דרך פריחת היצירה הדרמטית בכבלים ובלוויין, ועד יצירה דרמטית-קומית באינטרנט), וחלקם לתהליכים תרבותיים ואידיאולוגיים המיוחדים לתרבות הישראלית. בין תהליכים אלו ניתן למצוא את החדירה של השיח הפוסט ציוני לתרבות הפופולרית, התגברות שיח הטראומה והקורבנות, חלחול השיח הפמיניסטי והקווירי לאתרים רבים, עלייתו של שיח מזרחי ביקורתי, דור חדש של יוצרים ויוצרות דתיים אשר החל ליצור קולנוע וטלוויזיה, ועוד. שינויים אלו בתרבות הטלוויזיה ובתרבות הישראלית השפיעו באופן ניכר על אופיים של טקסטים בטלוויזיה הישראלית – ומטרתו של קורס זה הוא לבחון שינוים אלו – כאשר הוא יתמקד במספר טקסטים מרכזיים מתחילתה של הטלוויזיה הישראלית ועד ימינו.

 

תאריכי הקורס

12.03.20

19.03.20

26.03.20

02.04.20

23.04.20

30.04.20

07.05.20

14.05.20

21.05.20

04.06.20

11.06.20

18.06.20

25.06.20

 

 

 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים