תמונת מנוי: ד"ר אוהד לנדסמן | מקוון | Animated World: Understanding Animation in Cinema Studies | 0851.6206.01

ד"ר אוהד לנדסמן | מקוון | Animated World: Understanding Animation in Cinema Studies | 0851.6206.01

העשרה באמנויות
עונה: 2023/2024
מחיר: 600.00 ₪
כרטיסי מנוי:

פרטים נוספים

Animated World: Understanding Animation in Cinema Studies

סמסטר ב' | מקוון | | ד"ר אוהד לנדסמן | פתיחה: 30.5.2024

 

In this online course we will try to understand what animation essentially is, how its practice differs from live-action

.filmmaking, and why its history should be understood as an integral part of the official history of film

 

Although animation studies had been traditionally placed at the margins of moving-image

scholarship with little critical acknowledgement, a renaissance in academic discourse focused on new

.research methods has become dominant lately

 

,This course will express such new wave of thinking, and will address world-wide animation within its political

historical, and aesthetic contexts. It will move along several methodologies, combining an overview

of historical milestones in the development of animation (from the early experiments of Eadweard Muybridge

to the 3D revolution of digital animation), a formal analysis of specific strategies and traditions

(classical or experimental animation), and an auteurist understanding of major

.animators and studios (Disney or Fleischers)

 

*הקורס יועבר באנגלית.
*קורס מוקלט לצפייה עצמית.

 

 

בחירת הרכב המנוי

הגדרות הדפדפן שלך לא מאפשרות להתקדם
יש ללחוץ על הכפתור למטה בכדי להמשיך
לרכישת כרטיסים לחץ כאן

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסים:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת למכירת כרטיסים