תמונת מנוי: הגולם, הדיבוק, והזיכרון הקולקטיבי: הדי תרבות היידיש בקולנוע | 0851.6747.01

הגולם, הדיבוק, והזיכרון הקולקטיבי: הדי תרבות היידיש בקולנוע | 0851.6747.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2021/2022
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב׳ | יום ג' | 12:00-16:00

ד"ר זהבית שטרן

בקורס זה נדון בשאלות הנוגעות לדרכי יצירת הזיכרון הקולקטיבי של הציוויליזציה היהודית במזרח אירופה בקולנוע בראשית המאה העשרים ולאחר השואה.
בעזרת הוגים כדוגמת רולאן בארת, לורה מאלווי, ביל ניקולס, חמיד נאפיסי, שושנה פלמן וסווטלנה בוים נבחן כיצד יכולה היצירה הקולנועית לייצר זיכרון קולקטיבי, ואילו מטרות פוליטיות וחברתיות עשוי זיכרון כזה לשרת.
כן נשאל כיצד אפשר לייצג בקולנוע העדר או טראומה, וכיצד מבנים יוצרי קולנוע בסוגות שונות את הגבול בין תיעוד ובדיון, או לחילופין מטשטשים גבול זה, ובאילו אופנים הם מתמודדים עם סוגיות של זיכרון עמום, שקר ומניפולציות.

כדי לברר את השאלות הללו נצפה בסרטים עלילתיים, דוקומנטריים ואקספרימנטליים, שנוצרו בשפות שונות בתקופות שונות ומנקודות מבט שונות: של היהודים ושל שכניהם באירופה, ושל בני הדור הראשון והשני להגירה ממזרח אירופה לארצות אחרות.

בחלקו הראשון של הקורס נראה כיצד עוד בראשית המאה העשרים משך עולם השטעטל (העיירה היהודית), שנתפס כפרימיטיבי, פולקלוריסטי, ולעתים אף אקזוטי, יוצרי קולנוע יהודים ולא יהודים.
ננסה לאפיין את הייצוג הקולנועי של מרחב פרימיטיבי כביכול זה, ולבחון כיצד משורטטים ונחצים בו הגבולות בין בדיון לאתנוגרפיה, בין ייצוג ריאליסטי לבין פנטזיות אקזוטיות ומיסטיות, ובין נוסטלגיה לאנטי-נוסטלגיה.
בחלקו השני של הקורס נבחן יצירות קולנועיות תיעודיות, אישיות וניסיוניות שנוצרו לאחר השואה, המתייחסות לקיום היהודי במזרח אירופה ולחורבנו, כמו גם לאתגרי ההגירה לארץ חדשה.

הקורס פתוח לכולם, כולל תלמידים שלמדו את הקורס מסורת ומודרנה בקולנוע היידי (אין חפיפה בין שני הקורסים).

תאריכי הקורס

22.02.2022

01.03.2022

08.03.2022

15.03.2022

22.03.2022

29.03.2022

05.04.2022

26.04.2022

03.05.2022

10.05.2022

17.05.2022

24.05.2022

31.05.2022

07.06.2022

קורס זה נחלק לשעתיים הרצאה ושעתיים הקרנת סרטים.

 

הקורס יתקיים באופן פרונטלי, ויתכנו שינויים בהתאם להנחיית משרד הבריאות. 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים