תמונת מנוי: הגולם, הדיבוק, והזיכרון הקולקטיבי: הדי תרבות היידיש בקולנוע | 0851.6747.01

הגולם, הדיבוק, והזיכרון הקולקטיבי: הדי תרבות היידיש בקולנוע | 0851.6747.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2022/2023
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב׳ | יום ד' | 12:00-16:00

ד"ר זהבית שטרן

בקורס זה נדון בשאלות הנוגעות לדרכי יצירת הזיכרון הקולקטיבי של הציוויליזציה היהודית במזרח אירופה בקולנוע בראשית המאה העשרים ולאחר השואה.
בעזרת הוגים כדוגמת רולאן בארת, לורה מאלווי, ביל ניקולס, חמיד נאפיסי, שושנה פלמן וסווטלנה בוים
נבחן כיצד יכולה היצירה הקולנועית לייצר זיכרון קולקטיבי, ואילו מטרות פוליטיות וחברתיות עשוי זיכרון כזה לשרת.
כן נשאל כיצד אפשר לייצג בקולנוע העדר או טראומה, וכיצד מבנים יוצרי קולנוע בסוגות שונות את הגבול בין תיעוד ובדיון,
או לחילופין מטשטשים גבול זה, ובאילו אופנים הם מתמודדים עם סוגיות של זיכרון עמום, שקר ומניפולציות.

כדי לברר את השאלות הללו נצפה בסרטים עלילתיים, דוקומנטריים ואקספרימנטליים, שנוצרו בשפות שונות בתקופות שונות ומנקודות מבט שונות: של היהודים ושל שכניהם באירופה,
ושל בני הדור הראשון והשני להגירה ממזרח אירופה לארצות אחרות.

 

תאריכי הקורס

15/03/2023
22/03/2023
29/03/2023
19/04/2023
03/05/2023
10/05/2023
17/05/2023
24/05/2023
31/05/2023
07/06/2023
14/06/2023
21/06/2023
28/06/2023

קורס זה נחלק לשעתיים הרצאה ושעתיים הקרנת סרטים.

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים