תמונת מנוי: הוליווד שעל הנילוס – תולדות הקולנוע המצרי והבניית הזהות הלאומית (חדש) | 0851.6716.01

הוליווד שעל הנילוס – תולדות הקולנוע המצרי והבניית הזהות הלאומית (חדש) | 0851.6716.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2019
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב' יום ב׳ 16:00-20:00

בהנחיית: מר איל שגיא-ביזאו​

מאז סוף המאה ה־19 וראשית המאה ה־20 סימנה עצמה מצרים, ובמיוחד קהיר, כבירת התרבות של העולם הערבי כולו. מצרים, "הוליווד שעל הנילוס", היא
המדינה היחידה במזרח התיכון שפיתחה תעשיית קולנוע עצמאית עוד בתקופה הקולוניאלית, כשהייתה תחת שליטה בריטית. מראשיתו היה הקולנוע המצרי
תוצר מובהק של חברה ותרבות הנתונות בסימן שינוי ובתהליכים מואצים של מודרניזציה. ככזה, הוא שילב בין אסתטיקה וטכנולוגיה מהמערב לבין
מרכיבים מקומיים — מצריים, ערביים ואסלאמיים, ושימש בין היתר ככלילהבניית תרבות וזהות מצרית מודרנית. על אף השינויים והטלטלות שעברה
התעשייה לאורך השנים, הצליח הקולנוע המצרי לשמור על בכורתו, עם למעלה מֿ־3000 סרטים, והשפיע רבות על עיצוב התרבות המצרית, ועל זו הערבית
בכלל. במהלך הקורס נסקור את תולדות הקולנוע המצרי ונתמקד במספרתמות עיקריות, תוך התייחסות מתמדת להתפתחויות חברתיות ופוליטיות
במצרים של המאה ה־20 וה־21 .נצפה בסרטים מצריים ובקטעי סרטים, ונקיים דיון שיתבסס על קריאה ממוקדת של חומר הביבליוגרפיה, תוך ניסיון לפענח"קודים" תרבותיים שיסייעו בהבנת הסרטים והקונטקסט בו נוצרו.

 

תאריכי הקורס

04.03.19
11.03.19
18.03.19
25.03.19
01.04.19
08.04.19
15.04.19
29.04.19
06.05.19
13.05.19
20.05.19
27.05.19
03.06.19
10.06.19

 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים