תמונת מנוי: הטרגדיה היוונית - טקסט, תיאוריה, במה | 0811.1098.01

הטרגדיה היוונית - טקסט, תיאוריה, במה | 0811.1098.01

קורסים באמנות התיאטרון
עונה: 2019/2020
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א׳ יום א' 10:00-12:00

ד"ר עירא אבנרי

 

הקורס יעסוק בטרגדיה היוונית – כדרמה, כמושא לעיון תיאורטי וכטקסט לבמה. השיעורים הראשונים יוקדשו למבנה הדרמטי של הטרגדיה ולהתממשותה על במת התיאטרון של המאה החמישית לפנה"ס, תוך התמקדות באורסטיאה של אייסכלוס, הטרילוגיה היחידה בקורפוס הטרגדיות היווניות שהשתמרה בשלמותה עד לימינו. בהמשך, ננתח קטעים מתוך הפואטיקה, החיבור התיאורטי הראשון והידוע ביותר על אמנות הכתיבה הטראגית, תוך התמקדות בדיון של אריסטו באדיפוס המלך, כמאה שנים לאחר שמחזהו של סופוקלס הוצג לראשונה. בחלקו האחרון של הקורס נעסוק בגלגוליה של הטרגדיה היוונית, תוך התמקדות בהיפוליטוס של אוריפידס וכמה מהגירסאות הדרמטיות המאוחרות-יותר של המיתוס העתיק הזה.

 

 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים