תמונת מנוי: היום הארוך ביותר: 9/11 בטלוויזיה ובקולנוע האמריקאיים | 0851.6208.01

היום הארוך ביותר: 9/11 בטלוויזיה ובקולנוע האמריקאיים | 0851.6208.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2019
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב׳ יום ב׳ 16:00-20:00

מר אריאל אבישר

האירועים הטראומטיים של 9/11 הותירו פצע פעור בלב האומה האמריקנית, שמהדהדים מאז ועד היום בכל תחומי החיים והתרבות בארצות הברית. הקורס יבחן את האופנים המגוונים בהם מגיבה התרבות הפופולארית האמריקנית לטראומה של היום ההוא, ומשקפת תמורות פוליטיות וחברתיות שחלו בארה"ב כתוצאה מאירועיו. במהלך הקורס נתמקד בייצוגים ישירים של  האירועים במדיה האמריקנית, וכן בייצוגים אלגוריים ובהשפעות עקיפות שלהם, כפי שאלו באים לידי ביטוי ביצירות טלוויזיוניות וקולנועיות אמריקניות מז'אנרים שונים, החל במתח וריגול וכלה במדע בדיוני, פנטזיה ואימה. במהלך הקורס נתוודע לגישות תיאורטיות מתחומי הפילוסופיה של הטרור; טראומה, זכרון ומדיה; סוגיות אתיות סביב לוחמה בטרור והיחס לאחר; תיאוריות פוסט-קולוניאליסטיות ופמיניסטיות, ועוד. את הדיון התיאורטי נבחן בעזרת מקרי בוחן טלוויזיוניים וקולנועיים ספציפיים, דרכם נמחיש התפתחויות ז'אנריות, תמטיות, נרטיביות וצורניות רחבות שחלו בעשור וחצי האחרונים.

 

תאריכי הקורס

04.03.19

11.03.19

18.03.19

25.03.19

01.04.19

08.04.19

15.04.19

29.04.19

06.05.19

13.05.19

20.05.19

27.05.19

03.06.19

10.06.19

 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים