תמונת מנוי: היצ'קוק ומרשתו 0851.8612.01

היצ'קוק ומרשתו 0851.8612.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2019/2020
כרטיסי מנוי:

פרטים נוספים

סמסטר ב' | יום ה' | 14:00-18:00|

ד"ר אודיה כהן רז

קורס זה נחלק לשעתיים הרצאה ושעתיים סרט

 

 

סרטיו של היצ'קוק  ייבחנו באמצעות גישות מחקר שונות. מהפרספקטיבה של גישת ה"יוצר" (Auteurism) -  הכרות עם תמות, דמויות, סגנון קולנועי, אסתטיקה ותפישות עולם ביקורתיות חתרניות של היוצר. גישה זו עוקבת באופן היסטורי אחר התפתחות היצירה של הבמאי. במקביל יוצגו גישות תיאורטיות משלימות מתחומי הפסיכואנליזה, והמחקר הפמיניסטי.  מחקרים אלה מאירים נושאי עומק החוזרים ביצירתו של היצ'קוק: הסדר החברתי, הזהות של הסובייקט, מקומו של הסובייקט בחברה, והזהות המינית.

בסיום, מכלול יצירתו של היצקוק ייבחן כמסה תיאורטית  הדנה בקולנוע הפופולארי ויחסי הצפייה. במסגרת דיון זה ינותחו מבעים רפלקסיביים בסרטים, ויוצגו התייחסויות אינטרטקסטואליות  לסרטיו של היצ'קוק על ידי יוצרים אחרים:לינץ', קובריק, האחים כהן, קרוננברג, דמי , הנקה, קופולה שפילברג ועוד. 

 

תאריכי הקורס

12.03.20

19.03.20

26.03.20

02.04.20

23.04.20

30.04.20

07.05.20

14.05.20

21.05.20

04.06.20

11.06.20

18.06.20

25.06.20

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים