תמונת מנוי: המרוץ לצמרת של וס אנדרסון | 0851.6723.01

המרוץ לצמרת של וס אנדרסון | 0851.6723.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2020/2021
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב' | יום ב' | 16:00-20:00

 ירון ברוך

מהבמאים המדוברים, הפורים והמרתקים של זמננו, וס אנדרסון ביסס בעשרים השנים האחרונות גוף יצירה מקורי וייחודי שפועל כמעין יקום קולנועי הולך ומתרחב בעל חוקים והיגיון משלו.

למרות שסרטיו מרגישים מידה רבה מנותקים מהקשרים של זמן, חברה, תרבות ומקום, הקורס יבקש להתחקות אחר השורשים של אותו יקום אנדרסוני, להבין את מקורות ההשפעה של הבמאי, למקם אותו בתוך הקשר קולנועי ולחקור באופן כרונולוגי את גוף יצירתו כולו.

מצד אחד נציג את סרטיו של אנדרסון כמכלול הולך ומצטבר שיש לקרוא כמקשה אחת על מנת לרדת לעומק התמטיקה והאידאולוגיה העומדת בבסיסו, ומצד שני נבקש למצוא את האלמנטים המייחדים כל אחד מסרטיו ונבצע בהם ניתוחים אסתטיים עם דגש נרחב על אופן בניית המיזנסצנה הייחודית לסרטיו והשימוש יוצא הדופן במוסיקה ואפקטים קוליים.

בנוסף אנו נדון בקשרים המיוחדים שסרטיו של אנדרסון מייצרים אל מול אמנויות נוספות ובעיקר תיאטרון ופרוזה. לבסוף נבקש לצאת מעט מתוך הפילמוגרפיה של אנדרסון ולבחון את השפעתו הנרחבת על האסתטיקה הקולנועית של אוטרים וסרטים רבים בשני העשורים האחרונים.   

תאריכי הקורס

08.03.21

15.03.21

22.03.21

05.04.21

12.04.21

19.04.21

26.04.21

03.05.21

10.05.21

24.05.21

31.05.21

07.06.21

14.06.21

קורס זה נחלק לשעתיים הרצאה ושעתיים הקרנת סרטים

הקורסים בסמסטר ב' יועברו בזום | בהתאם לאילוצי המצב ובכפוף להנחיות משרד הבריאות

 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים