תמונת מנוי: הסרטים של לארס פון טראייר: ״משחקים על אמת״ | 0851.6713.01

הסרטים של לארס פון טראייר: ״משחקים על אמת״ | 0851.6713.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2019/2020
כרטיסי מנוי: 1

פרטים נוספים

סמסטר ב׳ יום א' 16:00-20:00

גב' מורן עובדיה​

סרטיו של הבמאי הדני לארס פון טראייר מכונים לעיתים על ידי חוקרי קולנוע, משחקים או ניסויים. בקורס זה נבחן כיצד אלה משרתים את הבמאי לבחון בכל פעם מחדש את היחסים בין האשליה ל־״אמת״ הקולנועיים. תמה זו תיבחן בשלושה מרחבים עיקריים ביצירה של הבמאי: הפרסונה של פון טראייר, דוגמה 95 וייצוגי הסבל בסרטיו. לצד עשייתו הקולנועית, ובאופן שאיננו נפרד ממנה, פון טראייר עוסק בפרויקט הפרסונה הציבורית שלו: הצהרות פרובוקטיביות בפסטיבל הקולנוע בקאן, מניפסטים, ציטוטים של פרסונות כמו היצ׳קוק וקארל תיאודור דרייר, ראיונות והופעות של הבמאי ביצירותיו — כל אלה חושפים פרסונה פרדוקסלית שלא ברור מה ממנה אמיתי ומה מזויף.

 

תאריכי הקורס

08.03.20
15.03.20
22.03.20
29.03.20
19.04.20
26.04.20
03.05.20
10.05.20
17.05.20
24.05.20
31.05.20
07.06.20
14.06.20

21.06.20

 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים