תמונת מנוי: הסרטים של לארס פון טראייר: ״משחקים על אמת״ | 0851.6713.01

הסרטים של לארס פון טראייר: ״משחקים על אמת״ | 0851.6713.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2022/2023
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב׳ | יום ב' | 10:00-12:00

גב' מורן עובדיה

סרטיו של הבמאי הדני לארס פון טראייר מכונים לעיתים על ידי חוקרי קולנוע, משחקים או ניסויים.

בקורס זה נבחן כיצד אלה משרתים את הבמאי לבחון בכל פעם מחדש את היחסים בין האשליה ל־״אמת״ הקולנועיים.

תמה זו תיבחן בשלושה מרחבים עיקריים ביצירה של הבמאי: הפרסונה של פון טראייר,
דוגמה 95 וייצוגי הסבל בסרטיו. לצד עשייתו הקולנועית, ובאופן שאיננו נפרד ממנה,
פון טראייר עוסק בפרויקט הפרסונה הציבורית שלו: הצהרות פרובוקטיביות בפסטיבל הקולנוע בקאן, מניפסטים, ציטוטים של פרסונות כמו היצ׳קוק וקארל תיאודור דרייר,
ראיונות והופעות של הבמאי ביצירותיו — כל אלה חושפים פרסונה פרדוקסלית שלא ברור מה ממנה אמיתי ומה מזויף.

תאריכי הקורס

13/03/2023
20/03/2023
27/03/2023
17/04/2023
24/04/2023
01/05/2023
08/05/2023
15/05/2023
22/05/2023
29/05/2023
05/06/2023
12/06/2023
19/06/2023

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים