תמונת מנוי: הקולנוע של וורנר הרצוג | 0851.6751.01

הקולנוע של וורנר הרצוג | 0851.6751.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2021/2022
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב׳ | יום ג' | 14:00-18:00

מר עידו לויט

 

תאריכי הקורס

22.02.2022

01.03.2022

08.03.2022

15.03.2022

22.03.2022

29.03.2022

05.04.2022

26.04.2022

03.05.2022

10.05.2022

17.05.2022

24.05.2022

31.05.2022

07.06.2022

 

תקציר קורס :

הקורס מציע מבט מקיף ומעמיק ביצירה הקולנועית הענפה של וורנר הרצוג.

בעוד שעיסוקו המקביל של הרצוג בקולנוע תיעודי ובדיוני (תוך טשטוש מכוון של ההבחנה בין השניים) כמו גם שאיפתו הנודעת להשיג באמצעות הקולנוע "דימויים חדשים" ו"אמת אקסטטית" מלווים את הקורס כמוטיב חוזר,

הרי שהשיעורים השונים מעמיקים ומרחיבים את התמות הללו על ידי הצעת פרספקטיבות קונספטואליות כגון "אמת", "פואטיקה", "שפה", "גוף", "מוזיקה", "אותנטיות", "מוות", "טבע", ו"אדם" עבור בחינה פרטנית של אספקטים שונים ביצירה ההרצוגיאנית.

כל שיעור סובב בדרך כלל סביב סרט אחד ובמקביל דן בסרטים אחרים של הרצוג העוסקים בנושאים הרלוונטיים לאותו השיעור.

 

קורס זה נחלק לשעתיים הרצאה ושעתיים הקרנת סרטים  ( יהיו זמינים לצפייה במודל )

הקורס יתקיים באופן פרונטלי, במקביל ישודר גם בזום . 

לא יהיו הקלטות.

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים