תמונת מנוי: הקולנוע של וורנר הרצוג | 0851.6751.01

הקולנוע של וורנר הרצוג | 0851.6751.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2022/2023
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א׳ | יום ה' | 10:00-14:00

מר עידו לויט

הקורס מציע מבט מקיף ומעמיק ביצירה הקולנועית הענפה של וורנר הרצוג.

בעוד שעיסוקו המקביל של הרצוג בקולנוע תיעודי ובדיוני (תוך טשטוש מכוון של ההבחנה בין השניים)
כמו גם שאיפתו הנודעת להשיג באמצעות הקולנוע "דימויים חדשים" ו"אמת אקסטטית" מלווים את הקורס כמוטיב חוזר,

הרי שהשיעורים השונים מעמיקים ומרחיבים את התמות הללו על ידי הצעת פרספקטיבות קונספטואליות
כגון "אמת", "פואטיקה", "שפה", "גוף", "מוזיקה", "אותנטיות", "מוות", "טבע", ו"אדם" עבור בחינה פרטנית של אספקטים שונים ביצירה ההרצוגיאנית.

תאריכי הקורס

27/10/2022
03/11/2022
10/11/2022
17/11/2022
24/11/2022
01/12/2022
08/12/2022
15/12/2022
22/12/2022
29/12/2022
05/01/2023
12/01/2023
19/01/2023

קורס זה נחלק לשעתיים הרצאה ושעתיים הקרנת סרטים

 

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים