תמונת מנוי: הרנסנס העוסמאני: פוליטיקה, אמנות ואדריכלות | 0821.6385.01

הרנסנס העוסמאני: פוליטיקה, אמנות ואדריכלות | 0821.6385.01

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2021/2022
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב' | יום א' | 16:00-18:00

ד"ר גיא רק

הקורס יעסוק ביצירה האמנותית במדינה העוסמאנית מראשיתה במאה הארבע עשרה ועד המאה השמונה עשרה בטורקיה ובארץ ישראל.

בשיעורים נדון ביצירות האדריכליות וההקשר העירוני שלהן כמו גם בציור ובעיצוב האמנותי.

המדינה העוסמאנית נמצאה במיקום גיאופוליטי מרכזי בין אסיה ואירופה ושימשה כגשר יבשתי וימי בעל חשיבות כלכלית חברתית ופוליטית מכרעת.
לפיכך, האימפריה הרומית-ביזנטית ויורשתה העוסמאנית היוו מוקד של חילופי תרבויות ומיזוגן.

במהלך הקורס נתמקד באופן בו המורשת התרבותית וההקשר ההיסטורי תרמו להתגבשות התכנים והסגנונות הייחודיים.

תאריכי הקורס

20.02.2022

27.02.2022

06.03.2022

13.03.2022

20.03.2022

27.03.2022

03.04.2022

24.04.2022

01.05.2022

08.05.2022

15.05.2022

22.05.2022

29.05.2022

 

הקורס יתקיים באופן פרונטלי , ויתכנו שינויים בהתאם להנחיית משרד הבריאות. 

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים