תמונת מנוי: הרס הדימוי: משמעויות, צורות ושימושים של איקונוקלזם | 0821.6796.01

הרס הדימוי: משמעויות, צורות ושימושים של איקונוקלזם | 0821.6796.01

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2021/2022
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב' | יום ד' | 12:00-14:00

ד"ר עינת קלפטר

הקורס יעקוב אחר החשיבות ההיסטורית והפוליטית של האיקונוקלזם ויבחן כיצד שבירת צלמים היא חלק בלתי נפרד ממהפכות פוליטיות ודתיות.

נתחקה אחר המתח הקיים במעשה האיקונוקלסטי והרטוריקה שלו, המעניקה כוח וחיות למה שהוא מבקש להכחיש ולהוקיע. בכך איקונוקלזם הוא מדד לעוצמתם וכוחם של דימויים‪. נראה כיצד, לאורך ההיסטוריה, איקונוקלסם מכיר ומנצל את כוחם של דימויים, בכך שאינו מבקש פשוט לחסל איקונות וארטיפקטים, אלא להחליף אותם בדימוי של הרס והיעדרות, או בדימויים ׳טהורים׳ חדשים משלו: הצלמים השבורים שעדיין מוצגים ברחבי אירופה, הקירות המסוידים של כנסיות, הדימויים של קנאות האיקונוקלסטית שדאע״ש מפיקה ומפיצה, ו‪.פדסטלים ריקים מאנדרטאות.

הקורס גם ידון בצורות של איקונוקלזם שאינן כרוכות בהרס פיזי של אובייקטים, אלא במאמץ להמשיג מחדש את יחסי הסמן/מסומן. כמו במקרה של הפעולות האיקונוקלסטיות של הנאורות, שהפשיטו חפצים ממשמעותם הדתית, וניתקו אותם מהמערך הטקסי שהגדיר אותם באמצעות "העלאתם" ליצירות אמנות, והצגתם במוזיאונים.

 

תאריכי הקורס

23.02.2022

02.03.2022

09.03.2022

16.03.2022

23.03.2022

25.03.2022 (שישי - Zoom)

30.03.2022

01.04.2022 (שישי - Zoom)

07.04.2022

10.04.2022

27.04.2022

29.04.2022 (שישי, שיעור כפול - Zoom)

 

יתכנו שינויים באופן ההוראה (פרונטלית / מקוונת) בהתאם להנחיות משרד הבריאות

 

?>

בחירת הרכב המנוי

הגדרות הדפדפן שלך לא מאפשרות להתקדם
יש ללחוץ על הכפתור למטה בכדי להמשיך
לרכישת כרטיסים לחץ כאן

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסים:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים