תמונת מנוי: השורשים העתיקים של הטרגדיה המודרנית | 0811.1099.01

השורשים העתיקים של הטרגדיה המודרנית | 0811.1099.01

קורסים באמנות התיאטרון
עונה: 2019/2020
כרטיסי מנוי: 1

פרטים נוספים

סמסטר ב׳ יום א׳ 10:00-12:00

ד"ר עירא אבנרי

בקורס נעסוק במאפייני הטרגדיה, כטקסט דרמטי וכטקסט לבמה, בתקופות שונות בהיסטוריה של הדרמה המערבית. מחציתו הראשונה של הקורס תוקדש לדרמה הקדם-מודרנית: הטרגדיה היוונית ו'עיבודיה' בטרגדיה הרומית; הטרגדיה השקספירית בתיאטרון האליזבתני; הטרגדיה הקלציסיסטית בצרפת והטרגדיה הבורגנית הגרמניה של המאה השמונה-עשרה. המחצית השנייה של הקורס תוקדש לדרמה המודרנית, מגיאורג ביכנר, דרך איבסן ולורקה, ועד ז'אן אנווי.

היצירות בהן נעסוק בקורס:

1. אנטיגונה של סופוקלס.

2. מדיאה של אוריפידס ומדיאה של סנקה.

3. המלך ליר של שקספיר.

4. ווייצק של גיאורג ביכנר.

5. בית-הבובות של הנריק איבסן.

6. ירמה של פדריקו גרסיה לורקה.

7. אנטיגונה של ז'אן אנווי.

תאריכי הקורס

08.03.20
15.03.20
22.03.20
29.03.20
19.04.20
26.04.20
03.05.20
10.05.20
17.05.20
24.05.20
31.05.20
07.06.20
14.06.20

21.06.20

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים