תמונת מנוי: התנועה לזכויות האזרח בתמונות | 0821-6974-01 | סמס' א' יום ג' 14-16

התנועה לזכויות האזרח בתמונות | 0821-6974-01 | סמס' א' יום ג' 14-16

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2019/2020
כרטיסי מנוי:

פרטים נוספים

סמסטר א' יום ג' 14:00-16:00

ד"ר איילת כרמי

 

בשנות החמישים והשישים של המאה העשרים מילאה התנועה האפרו-אמריקנית לזכויות האזרח את כותרות החדשות ברחבי ארצות הברית. היה זה בלתי אפשרי להדליק את הטלוויזיה, או לפתוח עיתון, מבלי לשמוע דיווחים חדשים על מחאות ישיבה (sit-in), מהומות, הפגנות מסיביות, החלטות בית המשפט העליון, או חקיקת החוק לזכויות האזרח (Civil Rights Act) וחוק זכות ההצבעה (Voting Rights Act). צלמי עיתונות וצוותי חדשות טלוויזיה תיעדו בקביעות את המחאות ואת האלימות המשטרתית שהתלוותה להן. תצלומים וסרטונים אלה הופיעו בעמודים הראשונים של עיתונים רבים ובמהדורות החדשות הליליות והיוו חלק בלתי נפרד בבניית הזיכרון ההיסטורי של התקופה. במבט היסטורי על התצלומים והסרטונים האיקוניים של התנועה לזכויות האזרח, מעלה הקורס את השאלות הבאות: איזה תפקידים מילאו דימויי התנועה לזכויות האזרח במאבק לשוויון? מה הייתה השפעתם על החיים הפוליטיים והחברתיים בארצות הברית? כיצד תיווכו דימויים אלה את הזיכרון ההיסטורי של התנועה לאורך השנים, ואילו נרטיבים היסטוריים הם עזרו לבנות? בסוף הסמסטר, יכירו הסטודנטים את המגוון הרחב של הרעיונות המורכבים והאידיאולוגיות המתחרות שדימויים אלה מייצגים, ויבינו את השפעתם על התנועה לזכויות האזרח ועל מאבקים מאוחרים יותר.

 

תאריכי הקורס

29.10.19

05.11.19

12.11.19

19.11.19

26.11.19

03.12.19

10.12.19

17.12.19

24.12.19

31.12.20

07.01.20

14.01.20

21.01.20

 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים