תמונת מנוי: זמן קדוש, מקום קדוש ופולחן בארצות האסלאם | 0821.6058.01 | ד"ר קרן צדפי 	| ימי א' 12:00-14:00 | חדר 206א', בניין מקסיקו

זמן קדוש, מקום קדוש ופולחן בארצות האסלאם | 0821.6058.01 | ד"ר קרן צדפי | ימי א' 12:00-14:00 | חדר 206א', בניין מקסיקו

העשרה באמנויות
עונה: 2023/2024
מחיר: 600.00 ₪
כרטיסי מנוי:

פרטים נוספים

זמן קדוש, מקום קדוש ופולחן בארצות האסלאם

סמסטר ב' | ימי ראשון | שעה 12:00 - 14:00 | ד״ר קרן צדפי | פתיחה: 26.5.2024

 

בקורס נבחן סדרה של מקומות קדושים בהקשרים היסטוריים, חברתיים, תרבותיים וסביבתיים. נבדוק טיפוסים שונים של מבנים,

ננסה לפענח את הסמלים והמסרים המועברים למאמין באמצעותם, ונבחן את החוויות והטקסים הדתיים שהתגבשו סביבם - הן על ידי מוסדות הדת הממוסדת

והן על ידי קבוצות חברתיות שונות ויריבות, שחלקן ביקשו לערער על הסדר הדתי והחברתי הקיים וחלקן ביקשו לשמר אותו.

 

כמכלול, המקומות הקדושים שנבחן התהוו כזירות חברתיות והשתנו לאורך השנים בין השאר באמצעות פעולות של שיום, בנייה, חידוש, תצוגה,

שימור, הריסה וחוזר חלילה. כל אלו הם שנתנו למקומות שנבחן את קדושתם - קדושה הקשורה קשר הדוק בעולם החברתי שמחוץ למקום הקדוש.

 

 

בחירת הרכב המנוי

הגדרות הדפדפן שלך לא מאפשרות להתקדם
יש ללחוץ על הכפתור למטה בכדי להמשיך
לרכישת כרטיסים לחץ כאן

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסים:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת למכירת כרטיסים