תמונת מנוי: זרמים בביקורת המאה העשרים | 0861.1586.01

זרמים בביקורת המאה העשרים | 0861.1586.01

קורסים בתכנית הרב-תחומית
עונה: 2022/2023
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב׳ | יום ד' | 12:00-14:00

ד"ר אירית רז־דגני

המונח "פוסט" המעטר חלק גדול מהתיאוריות הביקורתיות שנהגו בשלהי המאה העשרים: פוסטמודרניזם, פוסט מרקסיזם, פוסט סטרוקטורליזם ועוד,
מרמז על פרידה רעיונית מ"משהו" שקדם לו.

הבנתן של גישות ביקורתיות אלה מחייב על כן רקע אודות אותן תיאוריות אשר היוו מן הצד האחד מקור השראה
ומן הצד האחר,מטרה למתקפות נועזות של מה שמכונה לעיתים כ"תיאוריות בנות זמננו".

השיעור יוקדש להצגה מבואית של מספר זרמים מחשבתיים שרווחו במאה העשרים ואשר הייתה להן השפעה מכרעת על האמנות והשיח אודותיה.

במוקד העיון יעמדו: מרקסיזם , אקזיסטנציאלים , סטרוקטורליזם וסמיוטיקה, פוסט סטרוקטורליזם ופנומנולוגיה ואימוצם להבנת תופעות אסתטיות.

תאריכי הקורס

15/03/2023
22/03/2023
29/03/2023
19/04/2023
03/05/2023
10/05/2023
17/05/2023
24/05/2023
31/05/2023
07/06/2023
14/06/2023
21/06/2023
28/06/2023

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים