תמונת מנוי: ז'אנר הריאלטי בטלויזיה | 0851.6736.01

ז'אנר הריאלטי בטלויזיה | 0851.6736.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2020/2021
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב' | יום ג' | 10:00-12:00

ד"ר עלינא ברנשטיין

מאז העונה הראשונה של "השרדות" האמריקאית בשנת 2000 הוצף המסך בארה"ב - ומאוחר יותר גם בישראל - בתוכניות רבות מז'אנר הריאליטי.
כחלק מדיון במקומה של הטלוויזיה בחברה ובתרבות בת ימינו דן קורס זה בז'אנר המושמץ זה, סוקר את ההיסטוריה שלו עד העידן הנוכחי שבו יש מי שמזהים את דעיכתו לפחות בארה"ב.

במהלך הסמסטר יוצגו איפיוני הז'אנר והתוכניות המגוונות המצטופפת תחת הכותרת הכללית "ריאליטי" תוך התייחסות - בדומה למחקר העכשווי בתחום – לעובדה שחלק מכוחו של הז'אנר נובע מהעובדה שקשה להגדירו והוא איננו חד מימדי.

במהלך הקורס נדונות תיאוריו ומחקרים בנושא הריאליטי בטלוויזיה בליוויי דוגמאות וניתוחן על מנת לדון באמצעות מה שנחשב לשולי ותפל בתרבות ובחברה המערבית בכלל והישראלית בפרט.

תאריכי הקורס

09.03.21

16.03.21

06.04.21

13.04.21

20.04.21

27.04.21

04.05.21

11.05.21

18.05.21

25.05.21

01.06.21

08.06.21

15.06.21

הקורסים בסמסטר ב' יועברו בזום | בהתאם לאילוצי המצב ובכפוף להנחיות משרד הבריאות
 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים