תמונת מנוי: ז'אנר הריאלטי בטלויזיה | 0851.6736.01

ז'אנר הריאלטי בטלויזיה | 0851.6736.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2021/2022
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב' | יום ג' | 10:00-12:00

ד"ר עלינא ברנשטיין

מאז העונה הראשונה של "השרדות" האמריקאית בשנת 2000 הוצף המסך בארה"ב - ומאוחר יותר גם בישראל - בתוכניות רבות מז'אנר הריאליטי.
כחלק מדיון במקומה של הטלוויזיה בחברה ובתרבות בת ימינו דן קורס זה בז'אנר המושמץ זה, סוקר את ההיסטוריה שלו עד העידן הנוכחי שבו יש מי שמזהים את דעיכתו לפחות בארה"ב.

במהלך הסמסטר יוצגו איפיוני הז'אנר והתוכניות המגוונות המצטופפת תחת הכותרת הכללית "ריאליטי" תוך התייחסות - בדומה למחקר העכשווי בתחום – לעובדה שחלק מכוחו של הז'אנר נובע מהעובדה שקשה להגדירו והוא איננו חד מימדי.

במהלך הקורס נדונות תיאוריו ומחקרים בנושא הריאליטי בטלוויזיה בליוויי דוגמאות וניתוחן על מנת לדון באמצעות מה שנחשב לשולי ותפל בתרבות ובחברה המערבית בכלל והישראלית בפרט.

תאריכי הקורס

22.02.2022

01.03.2022

08.03.2022

15.03.2022

22.03.2022

29.03.2022

05.04.2022

26.04.2022

03.05.2022

10.05.2022

17.05.2022

24.05.2022

31.05.2022

07.06.2022

יתכנו שינויים באופן ההוראה (פרונטלית / מקוונת) בהתאם להנחיות משרד הבריאות

 

* בקורס זה אין מכסה עבור תלמידים מהחוץ *

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים