תמונת מנוי: טרה סנטה: מוטיבים פגאניים וזהות לאומית באמנות ישראלית עכשווית | 0821.6750.01

טרה סנטה: מוטיבים פגאניים וזהות לאומית באמנות ישראלית עכשווית | 0821.6750.01

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2020/2021
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב‘ | יום ה‘ | 12:00-14:00

ד"ר נאוה שדה

שאלות אודות גבולות, אדמה וזהות של מקום אופייניות מאוד באמנות הישראלית, כמו גם מוטיבים פאגניים שמאכלסים יצירות רבות של אמנים ישראליים.
קורס זה מבקש לבחון משמעותם של מוטיבים פאגניים באמנות ישראלית עכשווית בהקשר לשאלות אודות זהות ומקום, תוך השוואה לשאלות אלו בעולם העתיק.

קורס זה מבוסס על תחום מחקר המכונה – Classical Reception Studies – חקר ההשפעה והנוכחות הקלאסית בתרבות עכשווית. 
הקורס ישא אופי בינתחומי, ויעסוק באופן השוואתי באמנות עכשווית ישראלית ועתיקה בנושאים כגון: הגדרה עצמית ולעומתית – "העם הנבחר" לעומת אויביו; "יפה וטוב" (kalokagathia) - אנטומיה גברית ונשית כמטאפורה לגוף המדינה; אחרוּת ומופעיה; דימויים כרטוגרפיים, ארכיאולוגיים וגיאולוגיים והגדרת מקום ואדמה; ביטויים של הפקעה וניכוס תרבותי; קורבניות כהלוך רוח; זהות והגדרה לאומית: יהדות-חילונית, ישראליות-אפיקורסית והדוניזם; ונושאים נוספים.

תאריכי הקורס

04.03.21

11.03.21

18.03.21

08.04.21

22.04.21

29.04.21

06.05.21

13.05.21

20.05.21

27.05.21

03.06.21

10.06.21

17.06.21

הקורסים בסמסטר ב' יועברו בזום | בהתאם לאילוצי המצב ובכפוף להנחיות משרד הבריאות

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים