תמונת מנוי: כביש אבוד: האסתטיקה והפוליטיקה של סרט הדרך | 0851.6168.01

כביש אבוד: האסתטיקה והפוליטיקה של סרט הדרך | 0851.6168.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2021/2022
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב' | יום ב׳ | 16:00-20:00

מר ניר פרבר

בקורס זה לא נותרו מכסות פנויות. להצטרפות לרשימת המתנה - לחצו על הקישור

הדרך היא אלמנט מהותי בהיסטוריה האמריקאית וכתוצאה מכך גם בחברה האמריקאית בפרט ובתרבות המערבית בכלל.
סרטי הדרך שבים ומגשימים חלום אמריקאי שכיח שעיקרו "לצאת לדרכים" (hitting the road), ועם זאת, גם מממשים ביטויים של תשוקה לתנועה ולחופש.
שילוב הרוח של הדרך עם התנועה של הקולנוע יצרו תופעה מרתקת ומסעירה: סרטי הדרך, ה-road movies, שאת התפתותה והשינויים שחלו בה ניתן לראות כבבואה להיסטוריה של הקולנוע.

הקורס יציג את השבילים המגוונים שלקחו סרטי הדרך, בין אם במרכז ובין אם בשוליים של העשייה הקולנועית, ואת הדינאמיקה הפנימית החמקמקה שלהם בתקופות שונות, מנרטיבים של חיפוש אחר זהות ובית, דרך בריחה והתנגדות לנורמות, אבדן ערכים ולעומתו שרטוט מפת דרכים אלטרנטיבית של קבוצות מיעוטים וכלה בהתמקדות בכלי "המסע", מן הרכבת דרך האופנוע ועד למכונית.

חלקו הראשון של הקורס יציע מפת דרכים היסטורית של סרט הדרך, בעיקר בקולנוע האמריקאי, מראשית הקולנוע ועד הפריחה וכינון הז'אנר בשנות השישים ועד שנות התשעים.
בחלק השני נדון בסוגיות מרכזיות בפואטיקה ובפוליטיקה של סרטי הדרך בקולנוע העכשווי מתוך פרספקטיבה טרנס-לאומית: פוקוס על מכוניות וטכנולוגיה, סוגיות מגדריות, קולנוע של נוודות ושוליות ואוטרים מובהקים של סרטי דרך.

בין הסרטים שיידונו בקורס: בוני וקלייד, איזי ריידר, תלמה ולואיז, פריז טקסס, איידהו שלי ועוד.

תאריכי הקורס

21.02.2022

28.02.2022

07.03.2022

14.03.2022

21.03.2022

28.03.2022

04.04.2022

25.04.2022

02.05.2022

09.05.2022

16.05.2022

23.05.2022

30.05.2022

06.06.2022

קורס זה נחלק לשעתיים הרצאה ושעתיים הקרנת סרטים

 

הקורס יועבר באופן פרונטלי ובמקביל יועבר בזום .לא יהיו הקלטות.

 

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים