תמונת מנוי: לחם ושעשועים: יצרים ואשליות באמנות העולם הרומי | 0821.6749.01

לחם ושעשועים: יצרים ואשליות באמנות העולם הרומי | 0821.6749.01

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2020/2021
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב‘ | יום ה‘ | 16:00-18:00

ד"ר נאוה שדה

יצרים ואשליות עומדים במוקד של סיפורים מיתולוגיים רבים; ואילו אמנות הציור והפסיפס הרומי שופעת בדימויים אשלייתיים, יצריים וחושניים ששיקפו את האווירה ההדוניסטית והדקדנטית שאיפיינה את החברה הרומית למן תקופת שלטונו של הקיסר אוגוסטוס ואילך.

לאווירה זו, שמגולמת בביטוי "לחם ושעשועים", השפעה ניכרת באמנות הרומית בכל המדיומים והטכניקות, כאשר לעיתים הדימויים הם מעודנים ומרוככים, ולעיתים עזים ואף בוטים.

השאלה העקרונית העולה לנוכח הדימויים היא אילו ערכים ותפיסות עולם הם מייצגים. הקורס יעסוק בניתוח המשמעויות העולות מציורי קיר ופסיפסים רומיים בהקשרים חברתיים ודתיים, תוך עיון במקורות עתיקים ומחקריים.

תאריכי הקורס

04.03.21

11.03.21

18.03.21

08.04.21

22.04.21

29.04.21

06.05.21

13.05.21

20.05.21

27.05.21

03.06.21

10.06.21

17.06.21

קורסי סמסטר ב' יועברו בזום או במפגשים פרונטליים | בהתאם לאילוצי המצב ובכפוף להנחיות משרד הבריאות

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים