תמונת מנוי: מבוא לאמנות גלובלית בעת המודרנית: תרבות חזותית, קולוניאליזם וגלובליזציה במאות 19-21 | 0821.1722.01 | ד"ר אילת זהר | ימי ב' 14:00-16:00 | חדר 213, בניין מקסיקו

מבוא לאמנות גלובלית בעת המודרנית: תרבות חזותית, קולוניאליזם וגלובליזציה במאות 19-21 | 0821.1722.01 | ד"ר אילת זהר | ימי ב' 14:00-16:00 | חדר 213, בניין מקסיקו

העשרה באמנויות
עונה: 2023/2024
מחיר: 600.00 ₪
כרטיסי מנוי:

פרטים נוספים

מבוא לאמנות גלובלית מודרנית: תרבות חזותית, קולוניאליזם וגלובליזציה במאות 19 – 21

סמסטר ב ' | ימי שני | שעה 14:00 - 16:00ד״ר אילת זוהר | פתיחה: 27.5.2024

 

הקורס יבחן במבט ביקורתי את תהליכי גלובליזציה, מעברים בין תרבותיים, ושימוש באמנות ממקורות תרבותיים מגוונים

החל מן המאה ה־15 ועידן הגילויים הגדולים, הצד האפל של הרנסנס במאה ה־ 16, התפתחות הקולוניאליזם והלאומנות במהלך המאה ה־19,

והגעת אנשי המערב לאסיה. נדון באינטרסים פוליטיים ומסחריים, החלפת ידע ממקורות שונים, תוך שימת דגש מיוחד על המפגש הבין־תרבותי.

 

נבחן כיצד המפגש עם המערב יצר מערכת יחסים היררכית ונצלנית, השפעה של תרבות המערב על מסורות מקומיות, ושיבוש ערכים מקומיים.

נעסוק בשאלות הייצוגהתערוכות העולמיות הגדולות של המאה ה־ 19; מוזיאונים לאמנות ומוזיאונים אזוריים ואתנוגרפיים;

פוסטקולוניאליזם וגלובליזציה; תערוכות הביאנלות הגדולות של המאה ה־ 20 ; מקומם והשפעתם של אמנים ממוצא אסייתי ואפריקאי

ופועלם במטרופולינים הגדולים של ארופה וארה״ב; ואלו שאלות על אותנטיות, השפעה, עכשוויות, והיברידיות עולות תוך כך.

 

 

מערכת למכירת כרטיסים