תמונת מנוי: מבוא לאמנות גלובלית בעת המודרנית: תרבות חזותית, קולוניאליזם וגלובליזציה במאות 19-21 | 0821.1722.01

מבוא לאמנות גלובלית בעת המודרנית: תרבות חזותית, קולוניאליזם וגלובליזציה במאות 19-21 | 0821.1722.01

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2020/2021
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב׳ | יום ג׳ | 14:00-16:00

ד״ר אילת זהר

הקורס יבחן במבט ביקורתי את תהליכי גלובליזציה, מעברים בין תרבותיים, ושימוש באמנות ממקורות תרבותיים מגוונים – במהלך המאה ה19, עידן הקולוניאליזם, והגעת אנשי המערב לאסיה.

נדון באינטרסים פוליטיים ומסחריים, החלפת ידע ממקורות שונים, תוך שימת דגש מיוחד על המפגש הבין-תרבותי. נבחן כיצד המפגש עם המערב יצר מערכת יחסים היררכית ונצלנית, השפעה של תרבות המערב על מסורות מקומיות, ושיבוש ערכים מקומיים.

נעסוק בשאלות הייצוג – התערוכות העולמיות הגדולות של המאה ה19; מוזיאונים לאמנות ומוזיאונים אזוריים ואתנוגרפיים; פוסטקולוניאליזם וגלובאליזציה; תערוכות הביאנלות הגדולות של המאה ה20; מקומם והשפעתם של אמנים ממוצא אסייתי ואפריקאי ופועלם במטרופולינים הגדולים של ארופה וארה"ב; אלו שאלות על אותנטיות, השפעה, עכשוויות, והיברידיות עולות תוך כך.

תאריכי הקורס

09.03.21

16.03.21

06.04.21

13.04.21

20.04.21

27.04.21

04.05.21

11.05.21

18.05.21

25.05.21

01.06.21

08.06.21

15.06.21

הקורסים בסמסטר ב' יועברו בזום | בהתאם לאילוצי המצב ובכפוף להנחיות משרד הבריאות

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים