תמונת מנוי: מבוא לאמנות גלובלית בעת המודרנית: תרבות חזותית, קולוניאליזם וגלובליזציה במאות 19-21 | 0821.1722.01

מבוא לאמנות גלובלית בעת המודרנית: תרבות חזותית, קולוניאליזם וגלובליזציה במאות 19-21 | 0821.1722.01

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2019
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב׳ יום ד׳ 14:00-16:00

ד״ר אילת זהר

הקורס יבחן במבט ביקורתי את תהליכי גלובליזציה, מעברים בין תרבותיים, ושימוש באמנות ממקורות תרבותיים מגוונים – במהלך המאה ה19, עידן הקולוניאליזם, והגעת אנשי המערב לאסיה. נדון באינטרסים פוליטיים ומסחריים, החלפת ידע ממקורות שונים, תוך שימת דגש מיוחד על המפגש הבין-תרבותי. נבחן כיצד המפגש עם המערב יצר מערכת יחסים היררכית ונצלנית, השפעה של תרבות המערב על מסורות מקומיות, ושיבוש ערכים מקומיים. נעסוק בשאלות הייצוג – התערוכות העולמיות הגדולות של המאה ה19; מוזיאונים לאמנות ומוזיאונים אזוריים ואתנוגרפיים; פוסטקולוניאליזם וגלובאליזציה; תערוכות הביאנלות הגדולות של המאה ה20; מקומם והשפעתם של אמנים ממוצא אסייתי ואפריקאי ופועלם במטרופולינים הגדולים של ארופה וארה"ב; אלו שאלות על אותנטיות, השפעה, עכשוויות, והיברידיות עולות תוך כך.

תאריכי הקורס

27.02.19
06.03.19
13.03.19
20.03.19
27.03.19
03.04.19
10.04.19
01.05.19
15.05.19
22.05.19
29.05.19
05.06.19
12.06.19

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים