תמונת מנוי: מבוא לאמנות גלובלית קלאסית: מפגשים בין-תרבותיים במרחב האסייני מאות 5 לפנה"ס עד המאה ה-15 | 0821.1720.01

מבוא לאמנות גלובלית קלאסית: מפגשים בין-תרבותיים במרחב האסייני מאות 5 לפנה"ס עד המאה ה-15 | 0821.1720.01

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2022/2023
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א‘ | יום ג‘ | 14:00-16:00

ד"ר אילת זהר

הקורס יבחן במבט ביקורתי תהליכי גלובליזציה, מעברים בין תרבותיים, ושימוש באמנות ממקורות תרבותיים מגוונים - מן העת העתיקה ועד להקשרים של תרבות חזותית בתחילת העת המודרנית (המאה ה15),
תוך שימת דגש מיוחד על המפגש הבין-תרבותי. מחד, נדון בתאוריות אמנות אשר התפתחו באסיה לאורך מאות שנים (ציור דיו, הדפס וכד'),
ומאידך, נבחן מחדש ערכים מקומיים והשתנותם כתוצאה מן המפגש עם תרבות המערב. נבדוק תהליכי הטמעה של פיסול יווני ובודהיסטי;
נתייחס לתאוריות ופרקטיקה בציור אסייתי קלאסי, לעומת שינויים אשר קרו כתוצאה מן המפגש עם אמנות חזותית מאירופה, החל מן המאה ה15 ואילך,
כמו למשל באמנות נאנבן (Nanban Art); נתבונן בהשפעותיהם של הנזירים הישועיים על התפתחות האמנות בסין וביפן;
נתייחס לפורצלן ופיאנס – השפעות הדדיות בכלי הבית;נבחן את אופני ההתייחסות לאמנות המגיעה מתרבויות אסיה, עמדות האוצרים,
והאופן בו מנוסח מפגש זה לטובת הצופה, המוגדר באופן אקסקלוסיבי כמעט, כצופה מערבי.  

תאריכי הקורס

25/10/2022
01/11/2022
08/11/2022
15/11/2022
22/11/2022
29/11/2022
06/12/2022
13/12/2022
20/12/2022
27/12/2022
03/01/2023
10/01/2023
17/01/2023

 

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים