תמונת מנוי: מבוא לאמנות המאה ה-19 | 0809.1569.01

מבוא לאמנות המאה ה-19 | 0809.1569.01

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2020/2021
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א' | יום ה' | 16:00-18:00

ד"ר תמר מאיר

קורס זה הינו מבוא ביקורתי לתמורות ולהתפתחויות המרכזיות שחלו באמנות המאה ה־ 19 באירופה. “המאה ה־ 19 הארוכה” (1789 – 1914) מתאפיינת בשינויים סגנוניים רבים ותכופים, אותם נבחן בהקשרם החברתי, ההיסטורי והפוליטי.

דגש רב יושם על התבוננות קרובה ביצירות אמנות במגוון חומרים וטכניקות — ציור, פיסול, רישום, הדפס — תוך אימוץ מודלים פרשניים שונים.
במקביל, נעסוק בשאלות של חדשנות מודרניסטית מול יחס למסורת, הירארכיית הז’אנרים, ומרחבי תצוגה ציבוריים מול פרטיים.

במסגרת הקורס סטודנטים ילמדו לזהות ולתאר יצירות אומנות, כמו גם לנתח אותן תוך התבססות על מקורות טקסטואליים וחזותיים כאחד.

 

תאריכי הקורס

22.10.20

29.10.20

05.11.20

12.11.20

19.11.20

26.11.20

03.12.20

10.12.20

17.12.20

24.12.20

31.12.20

07.01.21

14.01.21

הקורס יתקיים בזום והשיעורים יוקלטו | ההקלטות יהיו זמינות עד סוף הסמסטר
 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים