תמונת מנוי: מבוא לאמנות המאה ה-19 | 0809.1569.01

מבוא לאמנות המאה ה-19 | 0809.1569.01

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2021/2022
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב' | יום א' | 12:00-14:00

ד"ר תמר מאיר

קורס זה הינו מבוא ביקורתי לתמורות ולהתפתחויות המרכזיות שחלו באמנות המאה ה־ 19 באירופה. “המאה ה־ 19 הארוכה” (1789 – 1914) מתאפיינת בשינויים סגנוניים רבים ותכופים, אותם נבחן בהקשרם החברתי, ההיסטורי והפוליטי.

דגש רב יושם על התבוננות קרובה ביצירות אמנות במגוון חומרים וטכניקות — ציור, פיסול, רישום, הדפס — תוך אימוץ מודלים פרשניים שונים.
במקביל, נעסוק בשאלות של חדשנות מודרניסטית מול יחס למסורת, הירארכיית הז’אנרים, ומרחבי תצוגה ציבוריים מול פרטיים.

במסגרת הקורס סטודנטים ילמדו לזהות ולתאר יצירות אומנות, כמו גם לנתח אותן תוך התבססות על מקורות טקסטואליים וחזותיים כאחד.

 

תאריכי הקורס

20.02.2022

27.02.2022

06.03.2022

13.03.2022

20.03.2022

27.03.2022

03.04.2022

24.04.2022

01.05.2022

08.05.2022

15.05.2022

22.05.2022

29.05.2022

יתכנו שינויים באופן ההוראה (פרונטלית / מקוונת) בהתאם להנחיות משרד הבריאות

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים