תמונת מנוי: מבוא לאמנות המאה ה-19 והולדת המוזיאון המודרני | 0809.1569.01

מבוא לאמנות המאה ה-19 והולדת המוזיאון המודרני | 0809.1569.01

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2019/2020
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א' יום ה'

14:00-16:00

ד"ר תמר מאיר

קורס זה יבחן באופן ביקורתי את התמורות וההתפתחויות המרכזיות שחלו באמנות המאה ה-19 והקשר ביניהן ובין הולדתו של המוזיאון המודרני. "המאה ה-19 הארוכה" מתאפיינת בשינויים סגנוניים רבים ותכופים, ולצידם תהפוכות באופני התצוגה והצריכה של אמנות, ע"י קהלים הולכים וגדלים. הקורס יתחקה אחר השינויים הללו, מהקמתו של ה"סלון" במאה ה-18 והפיכתם של אוספים מלכותיים שהיו נגישים רק לאצולה לנחלת הקהל הרחב, ועד למוזיאון המודרני ולהולדתה של ה"קוביה הלבנה" במאה ה-20. במסגרת הקורס סטודנטים ילמדו לזהות ולתאר יצירות אומנות ואופני תצוגה, כמו גם לנתח אותם תוך התבססות על מקורות טקסטואליים וחזותיים כאחד.

תאריכי הקורס

31.10.19

07.11.19

14.11.19

21.11.19

28.11.19

05.12.19

12.12.19

19.12.19

26.12.19

02.01.20

09.01.20

16.01.20

23.01.20

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים