תמונת מנוי: מבוא לאמנות העולם העתיק: אמנות יוון | 0821.1005.01

מבוא לאמנות העולם העתיק: אמנות יוון | 0821.1005.01

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2021/2022
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א׳ | יום ה׳ | 12:00-14:00

ד"ר נאוה שדה

מחשבת העולם הקלאסי היוותה מקור השראה רעיוני ואסתטי לאורך ההיסטוריה של תרבות המערב.
שאלות אודות טיבם של מושגים כגון "היפה" ו"הטוב" עמדו בלב הגותם פילוסופים בעולם העתיק, כמו גם שאלות מדיניות, מוסריות, חברתיות ומגדריות.
סוגיות אלו מצאו ביטוי בשפע של דימויים ביצירות האמנות, בהן מוטבעים ערכי הדמוקרטיה בתקופה הקלאסית והתפיסות הקוסמופוליטיות בתקופה ההלניסטית.
בבסיסה של המחשבה הקלאסית עומדת התפיסה הרואה את הגוף האנושי כביטוי גשמי לרוחו, כך שהבנת הקשר בין תוכן ודימוי בשפה אמנותית זו הינו הכרחי.

הקורס יעסוק בהקניית כלים להבנת שפת הציור, הפיסול והאדריכלות בעולם היווני בהתאם לכרונולוגיה של התפתחותו.
דגש רב יינתן לקשר בין השפה האמנותית לתפיסות עולם רוחניות, תהליכים היסטוריים, חברה ומגדר, מיתולוגיה ודת, תוך התייחסות למקורות עתיקים ולגישות השונות במחקר.

תאריכי הקורס

14.10.2021

21.10.2021

28.10.2021

04.11.2021

11.11.2021

18.11.2021

25.11.2021

02.12.2021

09.12.2021

16.12.2021

23.12.2021

30.12.2021

06.01.2022

יתכנו שינויים באופן ההוראה (פרונטלית / מקוונת) בהתאם להנחיות משרד הבריאות

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים